นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

( ว่าง )

  -

    ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสารภี โชติพันธ์

  087-2710365

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

    รองนายกองค์กาารบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

( ว่าง )

  -

แจ้งหมดเขตเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี. 2564

(ชำระภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564)

หากท่านมาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564

ภายใน 31 กรกฎาคม 2564

ไม่ต้องเสียค่าปรับและเงินเพิ่ม
หากท่านมาชำระภาษีฯ ก่อนออกหนังสือ แจ้งทวงถาม

ต้องชำระเบี้ยปรับ 10%
บวกเงินเพิ่ม 1% ของภาษีที่ค้างชำระ

(รวม 11%)
เมื่อออกหนังสือทวงถามแล้ว ท่านมาชำระภายในวันที่ กำหนด ในหนังสือทวงถาม

ต้องชำระเบี้ยปรับ 20%
บวกเงินเงิน 1% ของภาษีที่ค้างชำระ

(รวม 21%)
หากท่านมาชำระเกิน วันที่กำหนดไว้ในหนังสือทวงถาม

ท่านต้องชำระเบี้ยปรับ 40%
บวกเงินเพิ่ม 1% ของภาษีค้างชำระ

(รวม 41%)

สำหรับภาษีปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ลดหย่อนภาษีฯ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ลดหย่อนภาษีให้ 90% ของเงินที่ต้องชำระ

หากมีข้อสงสัยประการใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด โทร. 075 355 913

ช่องทาง ในการรับชำระภาษี องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

เพื่อความสะดวกของทุกท่าน

1. ติดต่อชำระภาษีโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

2. ชำระภาษีด้วยการโอนเงิน ผ่านบัญชี ธกส ชื่อบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด เลขที่บัญชี 011152229856

เช็คยอด ภาษี กับเจ้าหน้าที่

✅   โอนตามจำนวนเงินที่ระบุ ไม่ปัดเศษสตางค์

✅   โอนเสร็จแล้วโทรแจ้ง 075-355913 เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

✅   หรือส่งสลิปการโอน ทางช่องทางเพจนี้ พร้อมชื่อและเบอร์โทร ของเจ้าของทรัพย์สิน เพื่อรอรับใบเสร็จรับเงิน

ท้องถิ่นดี ภาษีช่วย ท้องถิ่นสวย ภาษีสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

    แผนบริหารความเสี่ยง

    ปฏิทินกิจกรรม

24  ตุลาคม 2564
25  ตุลาคม 2564
26  ตุลาคม 2564
27  ตุลาคม 2564
28  ตุลาคม 2564

    แหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด

เจดีย์จุฬามณี

 

เจดีย์จุฬามณี

 

 

 

              ตำบลควนกรด มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางมามากมายหลายกระแส แต่พอจะสรุปได้ว่า   “พระยาคอลาย” ซึ่งเป็นพระยาในฝ่ายวาณิช ทางสุราษฎร์เดินทางมาเพื่อนำสินค้าไปขายทางเมืองตรัง โดยใช้เรือสำเภาเป็นพาหนะพร้อมเหล่าบริวารและลูกเรือมากมาย แล่นเรือทวนกระแสน้ำขึ้นทางแม่น้ำตาปี เดินทางไปเรื่อยๆ  และแวะพักแรม พร้อมซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าไปตลอดทางผ่านเข้าคลองมิน  คลองจัง เข้าคลองจอดและเดินทางได้ระยะหนึ่งเรือสำเภาของพระยาคอลายเกิดอับปาง ทำให้ลูกเรือและสินค้าเสียหายมากมายเหล่าบริวารลูกเรือล้มตาย และสูญเสียเป็นอันมาก ซากเรือถูกกระแสน้ำซัดไปเกยตื้นที่บริเวณใกล้เคียง ไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปได้ หลังจากเรืออับปางลงพระยาคอลายให้เหล่าบริวาร และลูกเรือช่วยกันรวบรวมทรัพย์สิน และสินค้าที่เหลือเคลื่อนย้ายไปเก็บรักษาไว้บนเนินพร้อมให้สร้างที่พักอาศัยในบริเวณดังกล่าวให้บริวารและลูกเรือบางส่วนช่วยกันดูแลรักษาไว้และให้บริวารอีกส่วนหนึ่งเดินทางไปยังบริเวณ “ควนขี้แรด” เป็นการชั่วคราวพร้อมให้เหล่าบริวารสร้างกระโจมร่วมกันปักกลดจำศีลภาวนาบำเพ็ญตน เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ร้ายไปด้วย ในระหว่างนั้น มีสตรีสูงศักดิ์เป็นผู้แสวงบุญจากแดนไกลนางหนึ่งชื่อว่า “พระนางเลือดขาว”หรืออีกพระนามหนึ่งคือ “แม่เจ้าอยู่หัว”ซึ่งเป็นมเหสี ของพระเจ้าศรีธรรมโศกราชที่ ๕ เดินทางผ่านมาและทราบข่าวเรือพระยาคอลายอับปางจึงเดินทางไปยังควนขี้แรดเพื่อจะช่วยเหลือ แต่เมื่อไปถึงพบเพียงซากปรักหักพังของกระโจมชิ้นส่วนของร่มและกลดที่ทรุดโทรม เมื่อเห็นเช่นนี้พระนางเลือดขาวจึงได้ให้บริวารที่ติดตามมาช่วยซ่อมแซมปรับปรุงให้สภาพดีขึ้นและสมบูรณ์เช่นเดิม เพื่อบำเพ็ญศีล ภาวนา และหลังจากนั้นก็ได้ใช้เป็นที่พักของคนเดินทางตลอดมา

              ที่พักแรม ณ ควนขี้แรดแห่งนี้ได้รับการกล่าวขาน บอกเล่าแก่นักเดินทางในรุ่นต่อ ๆ  มาและเรียกที่พักแห่งนี้เรื่อยมาว่า“ควนกลด”แต่ด้วยระยะเวลาที่ล่วงเลยมานาน ผนวกกับภาษาที่ใช้ในการพูดการบอกกล่าวต่อ ๆ มา คำเรียกขานที่เรียกกันสืบมาว่า “ควนกลด” จึงค่อย ๆ เพี้ยนและกลายเป็น “ควนกรด” และเป็นชื่อตำบล   ที่ประกาศใช้กันอย่างเป็นทางการมาจนถึงปัจจุบัน

               ด้วยเหตุที่ควนกรด ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๐ ตำบลควนกรด มีประวัติความเป็นมาที่สำคัญ ดังที่กล่าวมาแล้ว ในปี พ.ศ.๒๕๐๘ ชาวบ้านตำบลควนกรด ได้ช่วยกันอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาจากวัดเขากลาย มาประดิษฐานบนควนกรดแห่งนี้ เพื่อสักการบูชาและได้ตั้งชื่อว่า “หลวงพ่อบารมี”หรือ “หลวงพ่อปากแดง” ซึ่งชาวบ้านร่ำลือกันว่ามีความศักด์สิทธิ์ ขอได้ไหว้รับ มีพระสงฆ์มาปฏิบัติธรรมตลอดมาตั้งแต่โบราณทำให้ชาวบ้านเรียกขานสถานที่แห่งนี้ว่า “ที่พักสงฆ์ควนกรด” มาจนถึงปัจจุบัน

               ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันก่อสร้างเจดีย์จุฬามณี ที่สวยงาม  เพื่อบรรจุพระธาตุ และสร้างรูปแกะสลักพระนางเลือดขาวจากหินอ่อนสีขาว ประดิษฐานไว้บนควนกรดเพื่อ เป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระนางเลือดขาวซึ่งได้เคยเสด็จมาประทับ ณ สถานที่แห่งนี้ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดชมวิวที่ มองเห็นความสวยงามของธรรมชาติได้โดยรอบจากมุมสูง  มองเห็นตัวเมืองทุ่งสง สามารถดูทัศนียภาพได้ ๓๖๐ องศา มีต้นไม้ใหญ่ที่ร่มรื่น องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด  ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำถนนทางขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวและนักแสวงบุญจากแดนไกล ชาวบ้านตำบลควนกรดและใกล้เคียง ได้ช่วยกันทำนุบำรุงสถานที่แห่งนี้ ให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานที่ท่องเที่ยว อยู่คู่กับตำบลควนกรดสืบไป

 

ไฟล์เอกสารแหล่งท่องเที่ยวตำบลควนกรด  >>  ดาวน์โหลด