นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิเชษฏ์ รัตนบุรี

  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตจากบ้านนางแป้น หมู่ที่ 8 - เขตตำบลนาไม้ไผ่ ตำบลควนกรด อำเอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 11 สายสามแยกบ้านนางอำนวย จริตงาม - บ้านนายแปลก รัตนบุรี ตำบลควนกรด อำเอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                    สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563                    ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563                    ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด                 

    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

    ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2563
  เมื่อวันที่    4  ต.ค.  2562

    หัวข้อเสวนาล่าสุด

หัวข้อ เริ่มโดย อ่าน ตอบ วันที่ตั้งกระทู้

    ปฏิทินกิจกรรม

28  กุมภาพันธ์ 2563
29  กุมภาพันธ์ 2563
01  มีนาคม 2563
02  มีนาคม 2563
03  มีนาคม 2563